Stay connected
Trending News

Giới thiệu

Topsmarthome - Ngôi nhà thông minh

Internet of Things (IoT) là một trong những chủ đề nóng khi nói đến số hóa và những thay đổi mang tính đột phá đối với các ngành công nghiệp truyền thống. 

Ứng dụng IoT trong bối cảnh hộ gia đình tư nhân là những gì thường được gọi là nhà thông minh

Hệ sinh thái nhà thông minh đang tiếp tục mở rộng nhanh chóng trên toàn thế giới cũng như đang trở thành xu hướng tại thị trường Việt Nam.

Dẫn đến sự hình thành rất nhiều các thương hiệu Nhà Thông Minh Việt Nam. Kéo theo đó là sự du nhập của các thương hiệu Smart Home danh tiếng thế giới.

Hiện tại ở Việt Nam có đến nhiều hơn 30 thương hiệu Nhà Thông Minh khác nhau. Với đủ mọi xuất xứ, phân khúc, giá cả và giải pháp khác nhau.

Là một người dùng cuối bạn rất hoang mang đâu là sản phẩm phù hơp nhất dành cho gia định bạn

Top SmartHome sẽ hổ trợ tư vấn và lắp đặt cho bạn một hệ thống phù hợp nhất dành cho bạn.