Stay connected
Trending News

Thẻ: role

Kỹ thuật

Các loại Relay thông dụng

Khái quát về Relay Relay ( Rơ le) là khí cụ đóng cắt dùng trong mạch bảo vệ và tự động không chế. Trong sơ đồ truyền động, rơle làm nhiệm vụ không chế tình trạng làm việc của công tắc tơ. Riêng trường hợp…